پیدا

۱۰ نفره

درخواست حذف اطلاعات

ما تو اتاق ۱۰ تاییم اولش که شنیدم و فهمیدم یجوری شدم نمیگم الانم خیلی گل و بلبله ولی برای من که خیلی سختگیر نیستم و با بیشتریا کنار میام مسئله ای نیست البته اگه موضوع تمیزی نباشه ! و خب بعضی اوقات خوش میگذره امشب یکی از بچه ها به یکی دیگه گفت من مثل تو ج می تو زندگی تا الان افسردگی گرفته بودم با لحن بد بخاطر چی ؟ چون دنبال بلیط نصفه قیمت میگشت خودش اون دفعه ۹۰ هزارتومن داده بود یه رمان ناشناخته که مغازه دار بش انداخته بود خیلی ناراحت شدم دوستی حقوق باباش ۱و نیمه ۴ تا بچن ۳تاشون ازدواج و بنظرم اتفاقا خیلیم خوب زندگی میکنن اون یکی حقوق بابا مامانش روهم ۱۴ میلیونه معلومه که متوجه بعضی کارای اون یکی نمیشه ! اینم یکی دیگه از دلایلی که از پولدارا خوشم نمیاد !